เยือนป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำนานแห่งวันอาสาฬหบูชา #เข็มทิศภาวนาอินเดีย #day8

21 ธ.ค. 58 วันสุดท้ายของการเดินทางเพื่อเยือน 4 สังเวชนี … อ่านเพิ่มเติม เยือนป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำนานแห่งวันอาสาฬหบูชา #เข็มทิศภาวนาอินเดีย #day8