ภาวนาเลอค่า ที่วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑกะเศรษฐี กรุงสาวัตถี #เข็มทิศภาวนาอินเดีย #day7

  ‪#‎เข็มทิศภาวนาอินเดีย ‪#‎day7 20 ธ.ค. 58 ได้ มา … อ่านเพิ่มเติม ภาวนาเลอค่า ที่วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑกะเศรษฐี กรุงสาวัตถี #เข็มทิศภาวนาอินเดีย #day7